yhkn.net
当前位置:首页 >> 20道小数乘除法列竖式5年级 >>

20道小数乘除法列竖式5年级

4.5×0.07= 6.3÷0.09= 2.5×3.6= 19.8÷3.3= 5÷0.25= 0.76÷0.4= 2.36×0.22= 2.8×4.58= 3.57÷4.2= 82.8÷36= 45×2.46= 3.6÷0.24= 382.5÷45= 6.4×5.48= 13.42×4.73 = 9.65×8.12 = 7.23×1.2 = 6.3×12 = 2.14×8.3 = 4.9×1.12 = 21.98×2.31 = 0.24×28.37 ...

8.8×4=35.2 6.3×2=12.6 0.72×5=3.6 2.5×4=10 5.5×9=49.5

五年级小数乘除法竖式计算题怎么写 2.1×3.2=6.72 先正常计算,然后再计算小数点位置,本题一共2位小数,结果应该也是2位小数。

作业最好是自己做哦,这样对学习中的学生来说才能提高成绩。如果手机是安卓手机,就请在各应用市场更新最新版本作业帮,在拍照搜题页面上方点击“作业答案”,即可进行扫码搜索 我目前有办法给你的是,第一,加班上群里找同学的抄(当然并不建议你...

乘法: 0.1*0.1= 1.2*2.3= 1.3*2.4= 1.1*2.2= 0.1*0.2= 2.3*3.4= 2.4*3.5= 2.2*3.3= 0.1*0.3= 3.4*4.5= 3.5*4.6= 3.3*4.4= 0.1*0.4= 4.5*5.6= 4.6*5.7= 4.4*5.5= 0.1*0.5= 5.6*6.7= 5.7*6.8= 5.5*6.6= 0.1*0.6= 6.7*7.8= 6.8*7.9= 6.6*7.7= 0.1*...

小数乘除法计算题2010-02-07 09:24乘法: 5.6×2.9 3.77×1.8 0.02×96 5.22×0.3 9.99×0.02 4.67×0.9 5×2.44 1.666×6.1 9.432×0.002 5.6×6.5 4.88×2.9 5.61×4.3 8.9×2.4 5.5×55 9.77×0.02 1.384×5.1 8.78×83 2.6×61 0.059×0.2 4.268×1.7 57×5.7 9.4...

小学数学五年级上册笔算练习一(小数乘法竖式计算) A 8.6×3.25 0.325×0.14(保二) 3.2×5.06 18.25×34 9.35×4.2 15.07×9.8 7.02×0.56(保一) 4.02×0.11 0.78×3.1 0.842×2.5(保一) 33.6×480 12.4×3.5 B 403×3.5 8.02×2.8 1.36×3.7(保二) 2....

2.6除2等于1.3

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.yhkn.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com