yhkn.net
当前位置:首页 >> 1 3 4 5算24点 >>

1 3 4 5算24点

1 3 4 5算24点 解:3x(4+5-1) =3x(9-1) =3x8 =24 4x5+3+1 =20+4 =24

3*4*(5-1-2)=24 4*5+2+3-1+24 (5-2+3)*4*1=24 (5+3)*(4+1-2)=24 3*5+2*4=1=24 2*5*(3-1)+4=24

4*7-1-3=24

算式:4 ÷ (1 - 5 ÷ 6) =24 或6 ÷ (5 ÷ 4 - 1)=24 24点是4个数通过四则运算、括号得到24的一种数学游戏。 游戏技巧: 1.利用3×8=24、4×6=24、2×12=24求解。 把牌面上的四个数想办法凑成3和8、4和6、2和12,再相乘求解。实践证明,这种方法是利...

6/(1-(3/4))=24

6/[1-(3/4)]=24 1-3/4=1/4 6/(1/4)=24

6÷ [1-(3/4)]

算24点最常用到的公式有3×8、4×6,除此外就是累加。尽量往这些方法上凑就可以得到结果了。 ①3 4 -6 10 3×[10+(-6)+4]=3×8=24 10-4-3×(-6)=6+18=24 4-10×(-6÷3)=4-(-20)=24 ②3 -5 -11 7 (7-3)×[-5-(-11)]=4×6=24

(1) 1: 2 × (3 + 4 + 5) 2: 2 × ((3 + 4) + 5) 3: 2 × (3 + (4 + 5)) 4: 2 × (3 + 5 + 4) 5: 2 × ((3 + 5) + 4) 6: 2 × (3 + (5 + 4)) 7: 2 × (4 + 3 + 5) 8: 2 × ((4 + 3) + 5) 9: 2 × (4 + (3 + 5)) 10: 2 × (4 + 5 + 3) 11: 2 × ((4 + 5) +...

4开根号=2. 2+6=8 3乘8×1=24

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.yhkn.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com